lv en ru

Iegāde

Dzīvokļa izvēle un iegāde ir interesants un patīkamām emocijām bagāts process. Pēc tam, kad izvēle par labu konkrētam dzīvoklim ir izdarīta, seko vairāki soļi, lai jaunā dzīvokļa atslēgas nonāktu Jūsu rokās: dzīvokļa rezervācija, pirkums un atslēgu saņemšana.

 

Izvēlieties dzīvokli

Vispirms Jūs izvēlaties dzīvokli un sazinieties ar bankas speciālistiem, lai uzzinātu savas kredītspējas un saņemtu labāko piedāvājumu no bankas, ja dzīvokļa iegādei Jums ir nepieciešams hipotekārais kredīts.

Noslēdziet priekšlīgumu pirkuma līgumam

Lai dzīvokli rezervētu, Jums ir jānoslēdz priekšlīgums ar projekta attīstītāju un jāveic pirmā iemaksa 10% apmērā no  kopējās darījuma summas. Tālākajam procesam ir iespējami 2 varianti:

Maksāt no saviem personīgiem līdzekļiem vai ar bankas līdzfinansējumu

Šajā gadījumā Jūs plānojat dzīvokļa iegādi  pilnībā apmaksāt no saviem uzkrātajiem līdzekļiem vai aizņemties no kādas bankas  (izņemot SEB banka).

Līdzfinansējums sadarbībā ar SEB banka

Mēs sadarbojamies ar SEB banku, kura Jums sniegs detalizētu, ātru un visaptverošu konsultāciju par kreditēšanas iespējām, jo pilnībā pārzin visu informāciju par mūsu projektu, un Jūs noteikti iepriecinās SEB bankas īpašais piedāvājums vairākiem pakalpojumiem. Pamata nosacījumi, lai pretendētu uz finansējuma atbalstu no SEB bankas ir:

  • Stabili, regulāri un pietiekami ienākumi kredītsaistību izpildei. Banka izvērtē Jūsu deklarētos ienākumus – darba algu, saimnieciskās darbības ienākumus, īres maksu u.tml.
  • Pozitīva kredītvēsture. Pirms kredīta piešķiršanas, tiek vērtētas Jūsu līdzšinējās finanšu saistības. Pozitīvu kredītvēsturi veido savlaicīga saistību izpilde.
  • Kredīta ikmēneša maksājums. Tas nedrīkst pārsniegt 40% no Jūsu neto ienākumiem kopā ar citiem Jūsu kredītu un līzingu maksājumiem.
Noslēdziet trīspusējo darījuma konta apkalpošanas līgumu

Tas ir līgums, ko Jūs noslēdzat ar attīstītāju un SEB banku par papildus finansējuma saņemšanu dzīvokļa pirkuma cenas apmaksai un tas garantē Jums, ka SEB banka izsniegs Jums nepieciešamo kredītu līgumā atrunātā apjomā.

Iemaksājiet 10% rezervācijas summu attīstītāja kontā

Saskaņā ar noslēgto priekšlīgumu pirkuma līgumam, Jūs iemaksājiet 10% no darījuma kopējās summas projekta attīstītāja kontā .

Iemaksājiet 10% rezervācijas summu SEB bankas darījuma kontā

Jūs iemaksājiet 10% no darījuma kopējās summas SEB banka darījumu kontā saskaņā ar  darījuma konta līgumu. Darījuma konts sniedz drošības garantiju kā pircējam, tā pārdevējam, jo banka izmaksā naudu attīstītājam tikai tad, kad darījums ir reāli noticis un īpašuma dokumenti ir noformēti uz jaunā īpašnieka vārda.

Noslēdziet pirkuma līgumu

Pēc pirkuma līguma parakstīšanas Jums būs nepieciešams iemaksāt attīstītāja kontā atlikušo līguma summu vai arī veikt maksājumus saskaņā ar SEB bankas darījuma konta līgumu.

Atslēgu atdošana

Pēc īpašuma tiesību pārreģistrēšanas uz jaunā īpašnieka vārda un pēc pilnas pirkuma maksas saņemšanas,  mēs Jums izsniegsim Jūsu jaunā dzīvokļa atslēgas.

 

Un neaizmirstiet apdrošināt savu jauno īpašumu. Mūsu sadarbības partneris piedāvās Jums īpašus nosacījumus:

Meklēt dzīvokli

Sazinies ar mums

Anda Eņģele

Anda Eņģele

+371 29 424 924
anda.engele@elkosia.lv
Mežmalas iela 10, Krustkalni, Ķekavas pagasts, LV-2111, Latvija